Sunday 21 September 2014

Cách tính ngày nghỉ hàng năm theo thâm niên?

Hỏi:

Tôi đã làm việc được 5 năm, theo quy định tôi được cộng thêm một ngày phép năm lên 13 ngày. Vậy 13 ngày phép này được tính từ tháng 1 hay là từ tháng 9 (tháng tôi bắt đầu làm việc)? Doanh nghiệp có quyền bắt buộc người lao động phải nghỉ hằng năm theo lịch của mình ban hành không?

Trả lời:

Về ngày nghỉ hàng năm tăng thêm theo thâm niên,  điều 11 Nghị định 195 của Chính phủ quy định “Lấy số ngày nghỉ hàng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên tại doanh nghiệp chia cho 12 tháng (không lấy số thập phân) nhân với số tháng làm việc thực tế trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hàng năm”. Theo công thức nói trên thì bạn phải có thời gian làm việc 12 tháng theo quy định của điều 74 Bộ Luật Lao động thì mới nhận được đủ số ngày nghỉ hàng năm tăng theo thâm niên (tức phải tính từ tháng 9 chứ không phải tháng 1).

 

Về thời điểm nghỉ hàng năm, theo quy định tại Điều 76 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho người lao động.

 

Như vậy, bạn đọc cần tham khảo quy định của doanh nghiệp về vấn đề nghỉ hàng năm để tính toán thời điểm cụ thể.

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.