Wednesday 17 September 2014

Tiền lương đi làm sớm sau khi sinh con

Câu hỏi:

Tôi nghỉ thai sản. Vì công việc không có người bàn giao nên sau khi sinh con 3 tháng tôi đã trở lại làm việc. Công ty chỉ trả phần chênh lệch so với BHXH. Như vậy có đúng hay không?

Trả Lời:

Điều 36 của Luật BHXH quy định trong thời gian đi làm sớm sau khi sinh con thì ngoài trợ cấp thai sản do cơ quan BHXH trả, NSDLĐ vẫn phải trả lương cho những ngày làm việc. Cách giải quyết của công ty chị là sai quy định.

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.