Wednesday 17 September 2014

Thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên?

Hỏi:

Công ty tôi mới thành lập và mới đưa vào hoạt động. Giờ tôi muốn đăng ký mã số thuế TNCN cho nhân viên thì thủ tục như thế nào? Và những người đã có MST rồi thì có phải báo cáo gì lên thuế không?

Trả lời:

Bạn có thể tham khảo các bước sau đây:
1/ Bạn lên mạng tải về mẫu 01/ĐK-TNCN
2/ Cá nhân khai theo tờ khai 01/ĐK-TNCN của TT 84
3/ Chụp và công chứng chứng minh thư của cá nhân
4/ Lập danh dách cá nhân trong Cty
5/ Lập bảng khai tổng hợp 01-ĐK-TCT
6/ Nộp cho cơ quan thuế chờ cấp mã số khoảng 15 ngày

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.