Thursday 02 October 2014

Cách tính số ngày nghỉ phép năm?

Hỏi:

Bạn tôi là nhân viên biên chế nhà nước làm việc cho một đơn vị sự nghiệp ở tỉnh từ tháng 1-1991 đến năm 2008 chuyển công tác đến một đơn vị sự nghiệp tại TPHCM. Xin cho hỏi bạn tôi được tính số ngày nghỉ phép trong năm 2011 là bao nhiêu ngày?

Trả lời:

Tùy thuộc vào công việc hiện đang làm tại đơn vị mới mà bạn của bạn sẽ có 12 đến 16 ngày nghỉ trong năm 2011 theo quy định tại Điều 74 Bộ luật lao động.

Cụ thể bạn của bạn sẽ có 12 ngày làm việc nếu làm công việc trong điều kiện bình thường; 14 ngày làm việc nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm; 16 ngày làm việc nếu làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.

Điều 75 Bộ luật lao động quy định: “Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ năm năm được nghỉ thêm một ngày”.

Do đó, thời gian làm việc tại đơn vị cũ của người lao động sẽ không được xét để tính vào thâm niên làm việc tại đơn vị mới (trừ trường hợp đơn vị mới có quy định khác đối với người lao động).

2 comments

Comments are now closed for this article.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.