Sunday 21 September 2014

Hợp đồng khoán việc có đóng BHXH?

Hỏi:

Xin cho em hỏi một số vấn đề về chuyển BHXH, BHYT và hình thức lương khoán:

- Về BHXH, BHYT: trước đây em làm việc cho công ty tư nhân, em tham gia đóng BHXH, BHYT và hệ số đóng BH của em đến thời điểm hiện nay là 2.65.

Hiện nay em đã chuyển sang làm việc tại một công ty nhà nước đã cổ phần hóa, tại đây họ yêu cầu em đóng bảo hiểm, nhưng theo hệ số 2.34 chứ không được đóng tiếp theo hệ số 2.65.

Xin hỏi như vậy là đúng hay sai? Em có thể chuyển bảo hiểm sang đóng nối tiếp theo hệ số 2.65 hay không?

- Về hình thức lương khoán: xin cho em hỏi nếu em ký hợp đồng theo hình thức lương khoán thì em có được người sử dụng lao động đóng BHXH, BHYT, BHTN cũng như các chế độ tiền thưởng, trợ cấp gì không?

Trả lời:

Hệ số bảo hiểm của bạn sẽ được giữ nguyên khi chuyển đến nơi công tác mới (hệ số khởi điểm sẽ được tính theo hệ số lương cuối cùng trên sổ bảo hiểm ở đơn vị cũ, còn số năm làm việc chỉ tính số năm làm việc tại  công ty Cổ phần như bạn nói);

Bạn có thể tham khảo hệ số theo bảng sau:

 

Trình độ học vấn Hệ số khởi điểm
Tiến sỹ 5,58
Thạc sỹ 4,00
Đại học 2,34
Cao đẳng 1,80
Trung cấp 1,55
Dưới trung cấp 1,00

Về vấn đề lương khoán: Pháp luật quy định phải đóng bảo hiểm xã hội đối với hợp đồng lao động từ đủ 3 tháng trở lên (doanh nghiệp phải có 10 lao động trở lên) và  hợp đồng không xác định thời hạn;

Còn hợp đồng giao khoán việc – bản chất là hợp đồng theo thời vụ thì không đóng bảo hiểm xã hội.

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.