Wednesday 01 October 2014

Cách tính ngày phép năm?

Hỏi:

Tôi ký HĐLĐ với công ty A từ ngày 1-2-2006 và bạn tôi cũng ký HĐLĐ với Công ty A từ ngày 15-12-2006 (hai chúng tôi đều làm công việc văn phòng). Theo quy định của Bộ Luật lao động thì cứ làm việc đủ năm năm thì được hưởng thêm một ngày phép. Xin cho hỏi, ngày phép năm 2011 của tôi và bạn tôi được tính như thế nào? Chúng tôi được nghỉ 12 ngày hay 13 ngày?

Trả lời:

Theo Điều 74, 75 và Điều 77 Bộ luật lao động, Điều 11 Nghị định 195/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ: Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một người sử dụng lao động, cứ năm năm được nghỉ thêm một ngày. Như vậy, nếu làm việc từ ngày 1-2-2006 thì kể từ ngày 1-2-2011, người lao động sẽ được nghỉ thêm một ngày cộng thêm vào số ngày nghỉ hàng năm theo quy định.

Theo đó, trong trường hợp làm việc trong điều kiện bình thường thì tương ứng với 10 tháng làm việc còn lại của năm 2011, người lao động sẽ có 13/12*10= 10,83 ngày nghỉ hàng năm. Tuy nhiên, tùy theo quy định về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi của mỗi doanh nghiệp mà người lao động có thể được tính tròn thành 11 ngày nghỉ hàng năm.

Trường hợp, bắt đầu làm việc kể từ ngày 15-12-2006 thì người lao động chỉ có 12 ngày nghỉ hàng năm trong năm 2011 nếu làm việc trong điều kiện bình thường.

 

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.