Thursday 18 September 2014

Chế độ cho người đã đóng BHXH 25 năm nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu?

Hỏi:

Người lao động đã đóng đủ BHXH trong 20-25 năm (tùy đối tượng nam hoặc nữ) nhưng chưa đủ tuổi về hưu tại sao phải chờ đến tuổi mới được lãnh lương hưu? Thiết nghĩ, NLĐ khi đã làm tròn nghĩa vụ lao động đối với xã hội (đã đóng đầy đủ BHXH và đủ số năm trong độ tuổi lao động 20-25 năm) thì có quyền được hưởng thành quả lao động của họ chứ tại sao bắt NLĐ phải chờ cho đến khi đủ tuổi mới được hưởng?

Giả sử một người đã đóng đủ BHXH 25 năm nhưng còn 7 năm nữa mới được lãnh lương hưu, trong thời gian 7 năm chờ đợi đó NLD được hưởng những chế độ gì?

Trả lời:

Việc phải chờ đủ tuổi để được hưởng lương hưu trong khi đã có đủ điều kiện về số năm tham gia bảo hiểm xã hội là do pháp luật Việt Nam quy định và mọi người có nghĩa vụ phải chấp hành.

Hiện tại không có quy định về quyền lợi của người lao động được hưởng trong khoảng thời gian chờ đủ tuổi để được hưởng lương hưu.

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.