Wednesday 24 September 2014

Nghỉ hưu có được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Hỏi:

Đến năm 2013, tôi sẽ hết tuổi lao động và đã tham gia BHXH được 10 năm. Tôi có được hưởng trợ cấp thất nghiệp không?

Trả lời:

Pháp luật về  bảo hiểm thất nghiệp và trợ cấp thất nghiệp hiện nay quy định người nghỉ việc để nghỉ hưu thì không được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đến năm 2013 ông mới chỉ có 10 năm tham gia BHXH nên không đủ điều kiện để hưởng hưu trí hằng tháng. Vì vậy, ông sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Mức hưởng bao nhiêu phụ thuộc thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.