Sunday 21 September 2014

nghiphepnam

Quy định về thời gian nghỉ phép năm

Hỏi:

Tôi làm việc trong một công ty cổ phần, mỗi tháng tôi được công ty cho nghỉ theo chế độ phép 1 ngày, nhưng trong năm tôi không nghỉ phép. Vậy, năm sau tôi có được nghỉ số ngày phép còn lại của năm trước không?

Nếu không nghỉ phép, tôi có được thanh toán chế độ phép không? Thời gian làm việc tại một cơ quan bao lâu thì được hưởng phép năm?

Trả lời:

Tại Mục II, Chương VII Bộ luật Lao động quy định về thời giờ nghỉ ngơi của người lao động như sau:

Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 74, Điều 75 và Khoản 2 Điều 77 Bộ luật Lao động, thì NLĐ có 12 tháng làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một NSDLĐ thì được nghỉ hàng năm, hưởng nguyên lương theo số ngày như sau:

- 12 ngày làm việc, đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

- 14 ngày làm việc, đối với người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc làm việc ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt và đối với người dưới 18 tuổi;

- 16 ngày làm việc, đối với người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ở những nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt.

Số ngày nghỉ hàng năm được tăng thêm theo thâm niên làm việc tại một doanh nghiệp hoặc với một NSDLĐ, cứ 5 năm được nghỉ thêm một ngày.

NLĐ có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hàng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc và có thể được thanh toán bằng tiền.

Trường hợp được gộp ngày nghỉ 2 năm

Tại Điều 76 Bộ luật Lao động quy định như sau: NSDLĐ có quyền quy định lịch nghỉ hàng năm sau khi tham khảo ý kiến của Ban chấp hành công đoàn cơ sở và phải thông báo trước cho mọi người trong doanh nghiệp.

NLĐ có thể thoả thuận với NSDLĐ để nghỉ hàng năm thành nhiều lần. Người làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh, nếu có yêu cầu, được gộp số ngày nghỉ của hai năm để nghỉ một lần; nếu nghỉ gộp ba năm một lần thì phải được NSDLĐ đồng ý.

NLĐ do thôi việc hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm, thì được trả lương những ngày chưa nghỉ.

Trong trường hợp của bạn, số ngày nghỉ hàng năm hưởng nguyên lương (thường gọi là nghỉ phép), được tính chuẩn theo 12 tháng làm việc. Nếu có dưới 12 tháng làm việc thì số ngày nghỉ phép được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc và có thể được thanh toán bằng tiền.

Nếu bạn làm việc ở nơi xã xôi, hẻo lánh, trong năm bạn chưa nghỉ hết ngày nghỉ hàng năm (nghỉ phép), nếu có yêu cầu, thì bạn được gộp số ngày nghỉ của 2 năm để nghỉ một lần; nếu nghỉ gộp 3 năm một lần thì phải được giám đốc công ty đồng ý.

Trường hợp do yêu cầu sản xuất mà công ty chưa bố trí được lịch nghỉ trong năm, hay các lý do khác, hay khi thôi việc mà chưa nghỉ hàng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm thì được trả lương những ngày chưa nghỉ.

 

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.