Thursday 02 October 2014

Người phụ thuộc được kê khai giảm trừ gia cảnh bao nhiêu tuổi?

Câu hỏi:

Người phụ thuộc là bố mẹ thì tuổi được kê khai giảm trừ gia cảnh là 55, 60 hay 56, 61 tuổi?

Lương tháng 12/2009 được chi vào tháng 01/2010 thì quyết toán nguồn thu này ở năm 2009 hay năm 2010?

Trả lời:

- Xác định ngoài độ tuổi lao động căn cứ vào ngày, tháng, năm sinh để tính ngày đủ 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam, sau ngày đủ 55, 60 là ngoài độ tuổi lao động.

- Lương tháng 12/2009 được chi trong tháng 01/2010 thì kê khai, quyết toán trong năm 2010.

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.