Wednesday 17 September 2014

Cách tính thuế TNCN và cách khấu trừ phần trăm của người nộp thuế ntn?

Câu hỏi:

Doanh Nghiệp em có trường hợp như sau: Trường hợp 1: thu nhập 5 triệu đồng/tháng và có giảm trừ cho Mẹ già, vậy cách tính thuế TNCN và cách khấu trừ phần trăm của người nộp thuế ntn? Trường hợp 2: một người đi làm hưởng lương 24 triệu đồng/tháng, giảm trừ gia cảnh cho Mẹ già vậy cách tính của trường hợp với mức lương này ntn?

Trả lời:

Cách tính thuế TNCN phải nộp xác định căn cứ đối với cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú, hướng dẫn chi tiết tại Phần B và Phần C thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008.
Cách tính thuế đối với trường hợp bạn hỏi là cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công được xác định như sau:
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ.
Thuế TNCN phải nộp = thu nhập tính thuế x thuế suất (tương ứng theo biểu lũy tiến từng phần).
Trường hợp mẹ già bạn đưa ra thỏa mãn điều kiện để được giảm trừ 1.600.000 đồng/tháng, thì cách tính thuế TNCN cho bạn như sau:
1. Trường hợp 1: bạn có thu nhập 5.000.000đồng/tháng
Thu nhập tính thuế là:
5.000.000 – 4.000.000 – 1.600.000= – 600.000đ
Như vậy, thu nhập của bạn ở trường hợp này chưa tới mức phải chịu thuế.
2. Trường hợp 2: cá nhân có thu nhập 24.000.000đồng/tháng
Thu nhập tính thuế là:
24.000.000 – 4.000.000 – 1.600.000 = 18.400.000 đồng
Thuế TNCN phải nộp là = thu nhập tính thuế x thuế suất tương ứng trong biểu lũy tiến từng phần
Số thuế TNCN phải nộp được tính như sau:
+ Bậc 1: Thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:
5.000.000 x 5% = 250.000đồng
+ Bậc 2: Thu nhập tính thuế trên 5 đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
(10.000.000 – 5.000.000) x 10% = 500.000 đồng
+ Bậc 3: Thu nhập tính thuế trên 10 đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
(18.000.000 – 10.000.000) x 15% = 1.200.000 đồng
+ Bậc 4: Thu nhập tính thuế trên 18 đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:
(18.400.000 – 18.000.000) x 20% = 80.000 đồng
Như vậy, tổng số thuế TNCN phải nộp trong 1 tháng là: 2.030.000đồng.
Lưu ý: Tại Điều 1 Nghị quyết số 08/2011/QH13 ngày 06/08/2011 quy định: “Miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01 tháng 8 năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2011 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1 của biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 của Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12”.
Theo đó, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh có mức thu nhập dưới 9 triệu đồng/tháng mà không có người phụ thuộc, hoặc dưới 10,6 triệu đồng/tháng và có 1 người phụ thuộc … thì được miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 01/08/2011 đến 31/12/2011. Đối với các cá nhân có thu nhập tính thuế từ bậc 2 đến bậc 7 vẫn nộp thuế bình thường theo biểu lũy tiến từng phần.

Như vậy, đối với trường hợp 2: cá nhân có mức thu nhập là 24.000.000 đồng/tháng, có 1 người phụ thuộc, thu nhập tính thuế là 18.400.000 đồng, mức thu nhập tính thuế này thuộc bậc 4 trong biểu lũy tiến từng phần. Nên cá nhân ở trường hợp 2 không thuộc đối tượng miễn thuế TNCN theo quy định tại Nghị quyết số 08/2011/QH13. Cá nhân đó vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo như cách tính trên./.

Comments are closed.

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.