Tuesday 16 September 2014

All posts tagged boi-thuong

nghi viec

Chấm dứt HĐLĐ đúng luật, không phải bồi thường chi phí đào tạo

03/05/2012 | Phản hồi đã bị khóa

Công ty nơi tôi làm việc hỗ trợ 100% học phí các khóa đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên. Tuy nhiên, công ty yêu cầu người đi học phải cam kết làm việc đủ 02 năm tại công ty, nếu không phải hoàn trả kinh phí…

Read more »
Có phải bồi thường chi phí đào tạo khi chưa hoàn tất thời gian làm việc cam kết?

Có phải bồi thường chi phí đào tạo khi chưa hoàn tất thời gian làm việc cam kết?

03/02/2012 | Phản hồi đã bị khóa

Tôi tham gia một chương trình đào tạo của công ty và ký cam kết làm việc cho công ty 1 năm sau khi kết thúc chương trình này, nếu không sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo. Nếu tôi nộp đơn xin thôi việc và đảm bảo thời hạn báo trước 30 hoặc 45 ngày thì có phải bồi thường chi phí đào tạo không? Tôi chưa hoàn tất thời gian làm việc đã cam kết.

Read more »
Bồi thường chi phí đào tạo khi nghỉ việc

Bồi thường chi phí đào tạo khi nghỉ việc

09/01/2012 | Phản hồi đã bị khóa

Công ty cử tôi đi học ở Hàn Quốc 3 tháng với yêu cầu tôi phải làm việc cho công ty ít nhất năm năm.

Read more »
Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Bồi thường cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

09/01/2012 | Phản hồi đã bị khóa

Tôi làm việc trong môi trường độc hại. Gần đây tôi đi khám ở bệnh viện thì bác sỹ kết luận tôi bị bệnh nghề nghiệp lao phổi do tiếp xúc nhiều với bụi, làm suy giảm khả năng lao động ít nhất là 25%. Tôi xin hỏi trường hợp bệnh của tôi có được Nhà nước bồi thường hay không? Nếu có thì chế độ bồi thường, điều kiện để được bồi thường, mức bồi thường đối với tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp được thực hiện như thế nào?

Read more »
Bồi thường khi chấm dứt hợp đồng trái luật

Bồi thường khi chấm dứt hợp đồng trái luật

09/01/2012 | Phản hồi đã bị khóa

Bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động mà không báo trước nên tôi đang làm thủ tục khởi kiện đòi công ty bồi thường. Nếu thắng kiện thì tôi sẽ nhận được những quyền lợi gì?

Read more »
Bồi thường thiệt hại cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Bồi thường thiệt hại cho người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

09/01/2012 | Phản hồi đã bị khóa

Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì phải bồi thường thiệt hại cho người lao động như thế nào?

Read more »
Bồi thường khi trả lương cho nhân viên trễ?

Bồi thường khi trả lương cho nhân viên trễ?

05/01/2012 | Phản hồi đã bị khóa

HĐLĐ của tôi có ghi “Được trả lương vào các ngày từ ngày 01 đên ngày 10 hàng tháng”. Thực tế, tháng nào công ty cũng trả lương cho nhân viên trễ, có tháng trễ đến 20 ngày. Công ty tôi có vi phạm pháp luật không? Nếu sai, công ty phải bồi thường như thế nào?

Read more »
Công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ bị bồi thường thế nào?

Công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ bị bồi thường thế nào?

05/01/2012 | Phản hồi đã bị khóa

Hiện tại trong công ty tôi có 1 nhân viên đã làm và ký hợp đồng lao động dài hạn với công ty hơn 7 năm qua. Thời gian vừa qua, khi công ty xét tăng lương, giữa hai bên vẫn chưa có sự thống nhất nên công ty hẹn sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Read more »
Cơ quan có được đưa ra quyết định bồi thường tai nạn lao động?

Cơ quan có được đưa ra quyết định bồi thường tai nạn lao động?

04/01/2012 | Phản hồi đã bị khóa

Trường hợp ông A được xác định là bị tai nạn lao động có biên bản giám định thương tật tỷ lệ mất sức 36% và hiện nay ông A đã đi làm bình thường trở lại. Nhưng sau 1 năm cơ quan ông A mới tiến hành bồi thường cho ông. Vậy cơ quan của ông A có được đưa ra quyết định bồi thường không và nếu được bồi thường thì sẽ hạch toán vào đâu?

Read more »
Nghỉ việc khi chưa hoàn tất thời gian đã cam kết có phải bồi thường chi phí đào tạo?

Nghỉ việc khi chưa hoàn tất thời gian đã cam kết có phải bồi thường chi phí đào tạo?

04/01/2012 | Phản hồi đã bị khóa

Tôi tham gia một chương trình đào tạo của công ty và ký cam kết làm việc cho công ty 1 năm sau khi kết thúc chương trình này, nếu không sẽ phải bồi thường chi phí đào tạo. Nếu tôi nộp đơn xin thôi việc và đảm bảo thời hạn báo trước 30 hoặc 45 ngày thì có phải bồi thường chi phí đào tạo không? Tôi chưa hoàn tất thời gian làm việc đã cam kết.

Read more »

Powered by VieclamNet. VieclamNet by SMT Consultants.